Herroepingsrecht

Annuleringsvoorwaarden en annuleringsformulier
-----------------------------------

Consumenten hebben een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtstransactie sluit voor doeleinden die niet overwegend kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of hun zelfstandige beroepsactiviteit:

---------------------
A. Annuleringsvoorwaarden
---------------------

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (IPD Produktentwicklung und Handel GmbH, Buchäckerring 30, 74906 Bad Rappenau, Duitsland, Tel.: 0 70 66 - 18 43 100, Fax: 07131-6187379, E-mail: service@ steiger-naturals.de ) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u deze overeenkomst annuleert, betalen wij u de betalingen die wij van u hebben ontvangen, met uitzondering van de bezorgkosten (en eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere bezorgmethode dan die door ons wordt aangeboden). levering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, als de verzegeling na levering is verwijderd.

Algemene informatie
1) Vermijd schade en vervuiling van de goederen. Stuur de goederen alstublieft in de originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen naar ons terug. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.
2) Stuur de goederen niet franco naar ons terug.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde cijfers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

-------------------
B. Annuleringsformulier
-------------------
Als u het contract wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.


Bij
IPD productontwikkeling en handel GmbH
Buchäckerring 30
74906 Bad Rappenau

Duitsland
Fax: 07131-6187379
E-mail: service@steiger-naturals.de


Ik/wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)


__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

__________________________________________________________________
Naam van de consument(en)

__________________________________________________________________
Adres van de consument(en)

__________________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)

_________________________
Datum


(*) Schrap wat niet van toepassing is